Kam s fekáliemi?

Tento problém je řešen všemi živými organismy na zemi, Již buňka prostá se musí zbavovat odpadových látek, stejně jako červ, ryba, brouk, či savec, člověka nevyjímaje. Doba oblíbeného vylévání fekálií a odpadových vod z okna přímo na ulici je, bohužel již dávno minulostí, díky hygienikům a útlocitným lékařům. A tak nám nezbývá než všechno špatné vodstvo svádět do odpadní jímky, septiku, čili žumpy. Což je řešení nezávislé na okolních poměrech, nicméně poněkud méně pohodlné a také finančně trochu náročnější, než řešení připojením domácích odpadů kanalizační přípojkou na veřejnou stokovou síť.

Staré dobré způsoby

Kdysi se veškerý odpad nashromáždil na hnoji, kompostu, v senkruvně a pak se tím pohnojilo, co se dalo – třeba pole, louky a podobně. Tenkrát to ještě šlo, protože v tom sajrajtu nebyly žádné sajrajty chemicky nepřirozené a tudíž to neškodilo přírodě, ba naopak to pěkně dodalo zemi živiny. Dnes si dovolí jen největší hazardér vyvézt někomu žumpu a pak obsah rozstříkat na pole.